miércoles, 19 de julio de 2017

L'Acció, edició dissabte 9 de dessembre de 1.933, pàg. 1

TERRASSA AQUESTA VEGADA NO HA ESTAT VICTIMA DE CAP FALCONADA SOCIAL

El moviment social esclatat a uns pocs llocs de la Península, després de moltes vegades d'anunciar-ho i de prevenir-ho, no ha tingut a la nostra ciutat, cap mena de repercussió.

Tot avui la policía i les forces de la guàrdia civil han adoptat precaucions en evitació de qualsevulga escomesa. Tot ha estat innecessari, segons hem vist fins ara. La pau i la tranquil·litat ciutadana no ha estat entorpida ni en els seus més ínfims aspectes.

Ha estat practicada la detenció dels coneguts militants faistes Pere Alcocer i Josep Borràs.

Ens congratulem amb tota l'efusió de què la normalitat terrassenca no s'ha ressentit d'aquest nou sotragueig social.

Creiem que les detencions efectuades recentment en previsió de l'intentona d'avui, ha estat d'efectes benèfics per la ciutat i àdhuc pels mateixos compromesos en la révolta.

A hores d'ara, sensible com era Terrassa als experiments faistes, qui sap com deploraríem, sinó hi haguessin hagut per entremig altres detencions, els resultats de la imprevisió de les autoritats i d'un excès de confiança i d'optimisme.

Amb tot entusiasme i justesa felicitem a les primeres autoritats de la ciutat, per les mesures preventives i de seguretat adoptades. «Governar és desconfiar de tot», escrigué un dia Castelar.

Tant de bo sempre les autoritats populars haguessin sabut tenir cautela i actuar amb prevenció. A hores d'ara no haurian de lamentar moltes visions amargues esdevingudes a l'estimada Terrassa.


No hay comentarios: