sábado, 1 de julio de 2017

L'Acció, edició dijous 16 de novembre de 1.933, pàg. 3

Els mítings d'ahir

A «ELS CAUS»

Aquest popular café del Districte cinquè estaba molt concorregut anit de gent d'aquella barriada obrera disposada a escalar els nostres oradors.

Varen fer-hi la propaganda electoral els amics: Isidre Rovira, M. Palet i Martí i Domènec Armengol i tots ells foren aplaudits pels presents, que en mig de gran entusiasme mostraren la més ferma adhesió a la Candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya.

A LA RABASSADA

En aquest Centre d'Esquerra de Can Palet, tingué lloc ahir l'anunciat míting. La sala d'actes oferia un aspecte extraordinari, degut a la molta gent que va assistir-hi.

Eren les 10 quan es comencà, i després d'obrir l’acte el president del Grup, Geroni Monrós, fou cedida la paraula als oradors següents: Ramon Arrufat, Jaume Banyeras, Domènec Palet i Barba, Hennies Busqué, doctor L. Cervera, Cinta Llop i Valentí Puigdoménech.

Tots els oradors, tant en finalitzar, com durant els seus parlaments, foren molt aplaudits.

A LA NOVA PALOMA

En aquest local de la barriada de Can Aurell, tingué lloc l'anunciat míting, que es veié força concorregut i que es féu molt més interessant quan un orador llegí una carta, de la qual amb el mateix text, avui n'havien d’ésser repartits exemplars per tota la barriada, carta signada per «comissió de petits propietaris de Can Aurell», i que en realitat ha sortit només del local de la Lliga.

Donà començ l'acte a les 10, i seguidament el president cedí la paraula als oradors següents: Cinta Llop, doctor L. Cervera, Vagenti Puigdomènech, Ramon Arrufat i Samuel Morera.

Tots els oradors foren molt aplaudits, principalment els oradors Valentí Puigdomènech i Samuel Morera, que durant els seus discursos foren ovacionats diverses vegades.

LA «FRATERNITAT REPUBLICANA FEDERAL DE LA BARRIADA DE SANT PERE».

Amb ben nodrida assistència tingué lloc en aquest Casal, mostra exemplar del més pur républicanisme, l'anunciat míting.


Després d'haver parlat Vicenç Sanpere i Aurora Farràs, exposà el seu parlament el candidat federal Joan Ferret i Navarro. Les exigències dels actuals actes polítics, obligaren, a que fos alterat l'ordre dels oradors anunciats.

A continuació parlaren: Domènec Armengol, M. Palet i Martí i el candidat de l'Esquerra D. Palet i Barba. Tots ells, en el seu discurs, analitzen prolixament el procès de l'actual moment politic i la transcendència que del mateix se'n desprèn.

L'acte finí amb unes paraules del president de l'Entitat, l'amic Gallard, que poden sintetitzar-se en el crit de lluita: «Via fora les dretes!!!»


No hay comentarios: