jueves, 20 de julio de 2017

L'Acció, edició dilluns 11 de dessembre de 1.933, pàg. 3

Avant-votació dels Candidats d'Esquerra Republicana de Catalunya. Espectació i entusiasme

El proppassat dissabte, tingué lloc en la Galería de Republicans il·lustres de Fraternitat Republicana, l'acte d'avant-votació dels candidats que han de representar al nostre Partit en el Municipi.

Segurament mai aquesta mena d'actes havien suscitat tant d'interès com en aquesta emergència, i la millor prova d'això és que participaren en l'esmentada avant-votació prop de cinc cents militants de la Casa del Poble i grups anexes. Es presentaren dues candidatures; la una patrocinada pel Comité i l'altra per diversos militants. Realitzat l’escrutini, quedaren proclamats candidats els divuit noms que assoliren major contingent de votants, que són els següents:
Samuel Morera
Domènec Armengol
Jaume Figueres
Miquel Palet
Josep Petchamé
Valenti Puigdomènec
Joaquim Carrera
Joan Mateu
Tomás Cervera
Vicens Rius.
Amadeu Costa
Josep Batlle
Raimon Arrufat
Joan Pomès
Miquel Boada
Isidre Almirall
Jaume Gumà
Josep Valls.

Possiblement a precs d'algun candidat electe que per circumstàncies alienes ha renunciat farà q|ue aquesta candidatura observi una lleugera modificació.

Els noms dels nostres aliats que completaran la candidatura d'Esquerra són els següents, segons els resultats obtinguts en les respectives votacions de llurs organismes.

Pel Partit Republicà Democràtic Federal:
Joan Llach.
Joan Ayats.
Manuel. Mateu.

Per la «Unió de Rabassaires»:
Enric Torres,
Anicet Pujolà.

Maurici Prat.

No hay comentarios: