martes, 13 de marzo de 2018

El Dia, edició dijous 25 d’octubre de 1.934, pàg. 2


LES INVESTIGACIONS DE L'AUTORITAT MILITAR A TERRASSA :: REGISTRES I CLAUSURA D’ENTITATS :: MES DETENCIONS I ALLIBERAMENTS :: TRASLLAT DEL FERIT AHIR PER LA FORÇA PUBLICA.

Continuen a la nostra ciutat Ies forces de l’exèrcit encarregades de Ia recollida d'armes, municions i explosius.

L’autoritat militar segueix imprimint una gran activitat en aquesta tasca.

El nombre d'armes de caça requisades, s'aproxima a 600. Els treballs, però, principals de la dita autoritat, són constantment encaminats al descobriment de dipòsits clandestins i amagatalls d'armes i explosius, dels quals es van efectuant diverses troballes.

Ahir, cap al tard, la força pública practicà un registre al Bloc Obrer i Camperol, del carrer de Sant Francesc, incautant-se de diversos documents, es sent ordenada la clausura del local.
També ha estat clausurada definitivament la Casa del Poble.

Així mateix, la guàrdia civil i de seguretat efectuà un registre a la Fraternitat Republicana de la barriada de Sant Pere.

Segueixen fent-se detencions, la majoria amb caràcter provisional, com també es van alliberant bastants dels detinguts un cop comprovada la seva no participació directa en el darrer moviment armat.

Continuen detinguts als calabossos de la Casa Consistorial els regidors d'Esquerra senyors Carrera, Petchamé, Palet, Llach, Figueres, Rius i Batlle. Aquest darrer, havia estat detingut al mati i alliberat després d'haver prestat declaració, però a les 7 de la tarda fou novament detingut a la fàbrica on treballa, que és la S. A. de Pentinatge i Filatura de Llana.

Avui ha circulat amb insistència el rumor d'haver estat detingut l’exAlcalde, senyor Morera, però fins ara no ha tingut confirmació.

Entre els detinguts, hi ha Dolors Almirall, de 30 anys, domiciliada en una tenda de queviures del carrer de Pare Llauradó, la qual és ben coneguda per les seves idees extremistes. També foren detingudes dues altres dones, les quals van ésser alliberades després de prestar declaració.

Cap al vespre d'ahir, fou recollida per la força pública una petita quantitat de dinamita què va ésser trobada en el dipòsit de materials de la brigada municipal, en el clos del carrer de Colom, davant de l'Escola Industrial.

També fou descobert, en els contorns de la masia de Can Anglada, un paquet de fulls subversius i tres armes llargues.

A dos quarts de 10 de la nit passada, l'Ambulància de la Creu Roja conduí a l'Hospital Clinic, de la capital, el detingut Camil Norte, ferit ahir per la força pública al carreró de Bastart, quan intentava evadir-se. L'estat del ferit és quelcom greu i sembla que es farà precisa una intervenció quirúrgica.

El pacient ingressà a la sala del Dr. Antoni Tries, en el referit Hospital.

Durant el dia d'avui, han prosseguit amb la mateixa activitat les tasques de l'autoritat militar.

Aquest mati, una cojmissió d'elements directius de la Cambra Oficial de Començ i de la Indústria d'aquesta localitat, ha complimentat el Comandant Delegat de la Quarta Divisió orgànica militar, cap de les forces destacades a Terrassa, oferint la cooperació de l'esmentada corporació oficial per al restabliment de la normalitat ciutadana.


No hay comentarios: