domingo, 4 de marzo de 2018

El Dia, edició dimecres 17 d’octubre de 1.934, pàg. 2


NOUS AGENTS DE POLICIA A LA NOSTRA CIUTAT.

Cap al tard d'ahir, arribaren a Terrassa dos agents de policia governativa, de plantilla de l'Estat, els quals han fet diverses visites dc compliment, abans de possesionar-se de llur càrrec, el qual efectuaran segurament aquesta nit o demà.

L’al·ludit personal, substituirà els policies Angel Gonzalez, Josep Solanes i Josep Elias, que han estat destituïts a conseqüència de l'ordre donada pel Comissari General de la policia, la qual declara cessants els policies de plantilla de la Generalitat, publicada pel Butlleti de la Generalitat de Catalunya en el dia d'avui.

L'ARPISTA ROSA BALCELLS

Rosa Balcells, la gentil artista, primeríssima figura entre les arpistes peninsulars, ocuparà una part preponderant en la «Sessió inaugural» del diumenge a la tarda, en la que, com es sabut, col·laboraran l'eximia cantatriu Concepció Badia d'Agusti i el notable compositor Robert Gerhard.

Rosa Balcells, ben coneguda i admirada del públic d'Amics de les Arts, en la sessió de referència tindrà al seu càrrec la primera part del programa i en la tercera acompanyarà la cantatriu Concepció Badia. La majoria de les obres que figuraran en aquestes dues parts, foren interpretades per aquestes mateixes artistes en la memorable vetllada celebrada a començ d'estiu en l'històric Pati dels tarongers de la Generalitat.

VIATGE.

Avui ha sortit novament cap a Toulouse per a posar-se al front de la participació catalana a la Fira d'aquella ciutat, el nostre benvolgut amic senyor Ferran Canyameres, delegat del Govern de la República a la dita Fira.


No hay comentarios: