miércoles, 7 de marzo de 2018

El Dia, edició dilluns 22 d’octubre de 1.934, pàg. 2


ARRIBADA DE FORCES : : REGISTRES DOMICILIARIS I INDIVIDUALS :: NOMBROSES DETENCIONS :: TROBALLA I RECOLLIDA D'ARMES.

A conseqüència d'una ordre cursada per la Quarta Divisió Orgànica de Catalunya, a les tres de la matinada d'avui han arribat a la nostra ciutat 120 individus de l’exèrcit, i 50 guàrdies de seguretat i assalt, sota les ordres del comandant senyor Fèlix Negrete i Rabella, del Cos d'Artilleria.

Procedents de Sabadell han arribat també a Terrassa forces de la guàrdia civil, que han vingut a augmentar les de la benemèrita local. Procedent de Barcelona, han arribat algunes forces de la guàrdia civil, del terç 19.

Acte seguit de llur arribada, les tropes s'han fet càrrec de la vigilància de les carreteres, prohibint l'entrada i també la sortida de la ciutat, de qualsevol vehicle.

Per a l'entrada o sortida justificada de vehicles, era necessari un permís especial del Comandant militar de la plaça.

Una part de les forces de l'exèrcit s'han situat al Raval, davant de la Casa de la Ciutat, on, damunt un camió d'intendència, han emplaçat dues metralladores. Nombroses forces de la guàrdia civil i de seguretat i assalt, excercien així mateix vigilància davant de l'Ajuntament.

Des de bon mati, les al·ludides forces han començat a practicar detencions, la majoria de gent extremista, que han ingressat als calabossos de l'Ajuntament.

Diversos grups de tropes, han recorregut amb cotxes els carrers de la ciutat i barriades extremes, on han practicat nombrosos registres domiciliaris i individuals i així mateix algunes détencions.

En un camp de la part alta de la ciutat, prop del pont de la Riera del Palau, ha estat trobada una grossa quantitat d'armes llargues i curtes i municions, de les quals s'han incautat les forces militars.

També ha donat un resultat positiu, el minuciós registre que durant tot el matí s’ha portat a terme a la Casa del Poble del carrer Cremat. Soldats i guàrdies civils, amb les armes a les mans, custodiaven l'entrada de l'edifici i dissolien els grups de curiosos que es formaven.

Sota l'entarimat d'una llotja del primer pis del saló de ball la guàrdia civil ha descobert un dipòsit d'armes llargues. Hi havia trenta fusells de diverses marques. També han estat trobades vuit bombes.

Les forces han efectuat un minuciós registre al cafè, al pati, la sala de ball, les dependències del primer pis, les golfes, les teulades, el domicili del cafeter i els terrats. Igualment s'han resseguit les teulades de les cases veïnes a la societat.

En un registre realitzat en una casa de la Ctra. de Rellinars, s’ha trobat una arma de foc. Per aquest motiu, s'ha efectuat la detenció del propietari. Se'ns diu que es tracta d'una escopeta de saló.

En el transcurs d'aquesta tarda, la guàrdia civil i forces de l'exèrcit han desplegat gran activitat i han practicat diversos escorcolls domiciliaris. Així mateix, han verificat també alguna nova detenció.

A les quatre de la tarda han estat retirades del camió d'Intendència estacionat al Raval, les dues metralladores que hi havia instal·lades, les quals han estat muntades en la Casa Consistorial.

Entre els detinguts, s'hi troben els que formen el Consell directiu de la Casa del Poble.

L'EXPLOSIO I INCENDI DE LA NIT DEL DISSABTE.

Aproximadament a tres quarts d'onze de la nit del dissabte, es produí una fortíssima explosió a la casa núm. 20 del Raval de Fermí Galan, on el comerciant Tomàs Grau té instal·lat el seu establiment d'espardenyeria.

La detonació causà gran alarma i hom pogué veure immediatament que a conseqüència de l'explosió s'havia declarat un violent incendi.

Els primers moments foren de gran confusió. Hom ignorava l'origen de l'explosió i es cregué en principi que es tractava d'una bomba. Els mossos d'esquadra i guàrdies municipals de vigilància a l'Ajuntament, sortíren al Raval apuntant llurs armes, tement que no es tractés d'un atemptat.

Tot seguit s'observà que al peu mateix de la porta de la casa sinistrada hi havia un home estès a terra i un altre que, amb les robes preses per les flames, proferia grans crits d'auxili.
Del Restaurant Terrassa, d'enfront de l'edifici sinistrat, on estaven celebrant un sopar de companyonia un grup de joves, sortiren alguns d'aquests al Raval per a esbrinar el que passava. Un d'ells, el jove industrial En Manuel Alavedra, en donar-se compte del perill que corrien les dues víctimes, es dirigí ràpidament al lloc del succés i, en la forma que pogué, va apagar les flames del que cridava desesperadament en demanda de socors.

Als pocs instants, corregueren també en auxili de les víctimes altres persones, alguns mossos d'esquadra i guàrdies municipals i alguns individus del Cos de Bombers. La sirena de la Casa de la Ciutat donà el senyal d'alarma i poc després es presentà la secció de bombers amb el material d'extinció, procedint tot seguit als treballs de sufocació de l'incendi.

Mentrestant, els dos ferits, que resultaren ésser el propietari de l’establiment En Tomàs Grau i el cunyat i dependent seu En Joan Casaulleres, foren recollits i assistits de primera intenció a la Casa de la Ciutat i traslladats després al Dispensari Mèdic, on els doctors Cadafalch i Sanmartín els prestaren assistència facultitiva. Des del primer moment es veié que l'estat d’un d'ells, Tomàs Grau, de 40 anys, casat, habitant al carrer de Blasco Ibáñez, 35, revestia summa gravetat, tement-se un fatal desenllaç. Presentava una ferida incisa a l'orella esquerra i cremades de segon grau .al cap, cara, mà dreta i cuixa esquerra, i forta conmoció cerebral.

L'altra víctima, Joan Casaulleres, de 29 anys, solter, amb igual domicili que l'anterior, presentava cremades de segon grau a ambdues mans, regió pectoral i cervical, erosions al genoll esquerre i commoció cerebral, de pronòstic reservat.

Després de la cura d'urgènda, ambdós pacients foren traslladats a l'Hospital amb el cotxe de l'Ambulància.

Hom ignora amb precisió Ies causes del sinistre. Descartada la primera versió sobre la suposada col·locació d'un artefacte, com també la d'una hipotètica explosió de gas que cal rebutjar per haver-se comprovat que d'un mes ençà havia romàs tancada l'aixeta de pas del dit combustible a aquelles dependències de l'immoble, sembla la més versemblant la que atribueix l'explosió als gasos de benzina concentrats a l'interior, i amb la qual es banyen les soles de cautxú de les espardenyes per a la llur neteja i conservacio. En aquest cas, l'explosió podria haverse produït amb l’encesa d'un llumí. De totes maneres, la versió no està oficialment confirmada.

Com a detall expressiu de la gran força de l'explosió, esmentarem que les portes i cristalIs anaren a parar al mig del Raval.

L'incendi, que en els primers moments adquirí proporcions considerables de voracitat, fou sufocat pels bombers al cap de tres quarts d'hora.

No ha estat concretat el valor de les pèrdues ocasionades pel sinistre, per bé que són de consideració.

L'establiment estava assegurat a la Companyia d'Assegurances La Covadonga.


No hay comentarios: