jueves, 29 de marzo de 2018

El Dia, edició dissabte 17 de novembre de 1.934, pàg. 2


LA FIRA.

Amb certa lentitud, a causa del mal temps d'aquests últims dies, s’ha anat efectuant la instal·lació de parades i atraccions de la Fira d'hivern d'enguany.

Avui, ja el Passeig presentava aquell aspecte atapeït i pintoresc que demà i dies subsegüents de la Fira ha d'adquirir el màxim d'animacíó, sempre que el temps, encara molt insegur, no disposi el contrari.

Aquesta és, precisament, la constant preocupació dels bons firataires que, en aquest sentit, són ben poc sortosos pel que es refereix a Terrassa.

Sembla que de no haver destorbat el temps ingrat d'aquests dies, es presentava una Fira força animada de venedors.

PER LA MORAL EN ELS ESPECTACLES DE LA FIRA.

Aquest matí han visitat el senyor Secretari del senyor Alcalde, una comissió d'elements pertanyents al Fejocisme i a la Joventut Catòlica, per tal de pregar-li fes complir les ordenances municipals en ço que fa referència a la moral en els espectacles en la present fira.

Han fet lliurament d'un document firmat pels presidents dels tres grups fejocistes de la nostra ciutat. Joventut Catòlica, i Congregació Mariana.

El senyor Ribas, en nom del senjor Batlle, ha promès atendre tan atinades observacions.

CONTINUA L'INTERROGATORI DE DETINGUTS.

Els jutges militars eventuals, designats per a instruir el sumari dels passats fets revolucionaris a la nostra dutat i pobles del partit judicial, durant el dia d'avui han continuat l'interrogatori de detinguts.

LA COBRANÇA DE LES CEDULES PERSONALS.

Havent començat el període voluntari per a expedir les cèdules personals d'enguany, l'Alcaldia d'aquesta ciutat posa en coneixement de les persones obligades a proveir-se de les mateixes, que poden fer-ho tots els dies laborables, de 9 a 12, a la Recaptació de Contribucions, carrer de Puignovell, 17


No hay comentarios: