viernes, 23 de marzo de 2018

El Dia, edició dimecres 7 de novembre de 1.934, pàg. 2


NORMALITAT A TERRASSA.

Amb tot i haver circulat profusament la notícia de la declaració de la Vaga general per part dels organismes de la C. N. T. a la nostra ciutat no s'ha registrat el menor intent en aquest sentit. S'ha treballat normalment a totes les fàbriques i l'ordre, fins ara, segueix essent absolut.

CONSELL DE GUERRA CONTRA EL GUARDIA CIVIL D'AQUESTA CIUTAT, TOMAS PEÑA.

—El proper dia 10 del corrent, a les onze del matí, es reunirà el Consell de guerra ordinari de plaça que ha de veure i fallar la causa instruïda pel comandant, jutge instructor permanent de la Quarta Divisió, senyor Enric Bibiano López de Carrión, contra el guàrdia de segona classe del tercer terç de la benemèrita, Tomàs Peña de la Cruz, qui prestava servei a la nostra ciutat, pel suposat delicte d'insult de paraula i obra a un superior.

Presidirà el Tribunal el coronel del tercer terç de la guàrdia civil, senyor Lluís Lopez i Santiesteban actuaran de vocals els capitans del mateix cos, senyors Josep Rojas i Alemany, Aladi Lucas i Mata i Eduard Garcia i Marcilla i els capitans senyors Josep Fernández i Balbin, del regiment d'infanteria número 10, Josep Ramírez de Cartagena, del núm. 34; de suplents, els capitans senyors Manuel Catalina i Aceitera, i Angel Martinez i Urquizu; de vocal ponent el tinent auditor de segona, senyor Alfred Aguilera i Garcia; de fiscal, el jurídic militar de la Divisió, i de defensor, el capità .senyor Jacint Cabestany i Garcia, de la Caixa de Recluta número 25.

EL PROJECTE DE CREACIO D'UN PARC D'ESPORTS I ESCOLA DE CULTURA FÍSICA.

Tenim notícia que es va perfilant el projecte de creació d'un gran parc d'esports i Escola de Cultura Física, en els terrenys adquirits a la Carretera de Matadepera pel veterà i popular boxador En Francesc Alís, iniciador i quasi segur realitzador del projecte, del qual publicarem una informació detallada dies enrera.


No hay comentarios: