jueves, 8 de marzo de 2018

El Dia, edició dimars 23 d’octubre de 1.934, pàg. 2


ACTIVITAT DE LES FORCES MILITARS I DE LA GUARDIA. CIVIL I D'ASSALT :: MES TRORALLES D'ARMES :: CONTINUEN ELS REGISTRES I DETENCIONS,

Cap al tard d'ahir, les forces destacades a la nostra ciutat, donaren mostres de gran activitat, practicant nombrosos registres domiciliaris i també vàries détencions d'elements d'esquerra i extremistas.

Pels volts de les nou del vespre, en un autoòmnibus custodiat per la guàrdia civil i de seguretat, foren transportats a la presó alguns dels detinguts que es trobaven a l’Ajuntament. Tots ells continuen incomunicats.

Les recerques de la força pública, van donant resultat, havent-se trobat considerable quantitat d'armes i municions en diversos indrets. Ahir a la tarda, prosseguí el registre a la Casa del Poble, on foren trobades ocultes en alguns llocs de l’edifici, una quarentena d'escopetes, la majoria winchesters gairebé noves i procedents del sometent desarmat per l'Esquerra.

Aquest matí han estat trobades abandonades al torrent de Vallparadís, sota el pont de Sant Pere, diverses armes curtes i llargues.

També han estat recollits alguns banderins del sometent.

Durant tot el dia d'avui ha continuat la recerca i la requisa d'armes, imprimint-se a aquesta tasca una activitat realment axtraordinària.

Forces de la guàrdia civil han efectuat, també aquest mati, un minuciós registre a totes les dependències de la Casa Consistorial. Sembla que no ha donat resultat positiu.

A dos quarts de dotze del migdia ha sortit de la Casa Consistorial un destacament de tropa del regiment núm. 10, que ha recorregut els principals carrers de la ciutat, fent públic un ban del Comandant militar de la plaça, en virtut del qual s'ordena que totes les armes, municions i explosius en poder dels individus del sometent i veïns de la ciutat, siguin lliurades immediatament a l'autoritat militar, a la Casa Consistorial, segurs de que no han d'ésser objecte de represàlia de cap mena.

Tots els obrers que puguin al·legar que treballen, faran el dit lliurament en les hores inhàbils de treball.

Als que no acatin aquesta ordre, els serà aplicada la sanció que determina l'apartat 3 del Ban de l'Estat de Guerra.

A les onze del matí d'avui, procedents de Barcelona, han arribat a Terrassa noves forces d'assalt que han substituit les de Seguretat que partiren anit.

Són molt nombroses les détencions practicades aquests dies. Per motius, però, fàcils de comprendre, no ens és posible de donar-ne una relació detallada. Els detinguts passen ràpidament als calabossos del pati de la Casa Consistorial i alguns d'ells són prèviament, però breument, interrogats.

Avui han estat detinguts altres regidors de l'Esquerra, entre els quals hem aconseguit veure els senyors Petchamé, Palet, Ayats i Almirall. Se'ns assegura que hi ha ordre de detendó contra d' altres i a més contra significats elements de la nostra ciutat que d'una manera o altra participaren en el darrer moviment revolucionari.

Alguns dels detinguts, han dormit Ia nit passada a la presó i aquest mati han estat traslladats novament a la Casa de la Ciutat.

Durant la practica de diligències i treballs de l'autoritat militar, la força pública exerceix arreu rigorosa vigilància.


No hay comentarios: