miércoles, 21 de marzo de 2018

El Dia, edició dilluns 5 de novembre de 1.934, pàg. 2


TROBALLA D'EXPLOSIUS :: PARTIDA DE FORCES :: INTERROGATORI DE DETINGUTS.

Cap al tard d'abans d'ahir, la guàrdia civil i d'assalt continuà practicant recerques per ál descobriment d'amagatalls d'armes, municions i explosius. Es practicà també algun nou registre domiciliari sense resultat efectiu.

Així mateix, durant la tarda del darrer dissabte, s’efectuaren noves diligències per part de la força pública en els pobles del partit judidal.

Ahir al matí, partiren vers Barcelona i Sabadell, llocs de llur procedència, les forces de la benemèrita destacades a la nostra ciutat, ran del passat intent revolucionari.

Se'ns assegura que pels volts de les tres de la tarda d'ahir, unes persones que cercaven bolets en un bosc proper al veí poble de Matadepera, trobaren amagat entre unes argelagues, un sac que contenia uns 40 quilos de dinamita. Acte seguit donaren compte del descobriment a l’autoritat militar, la qual ordenà que fos retirat el material explosiu i traslladat amb tota classe de precaucions al Quarter de la Guàrdia civil.

Aquesta versió no ens ha estat confirmada oficialment.

Avui, des de bon matí, s'ha notat gran moviment entre les forces instal·lades a la Casa Consistorial, al Raval de Fermí Galan. Aquell ha estat degut a la próxima partida de les forces d'assalt.

A les 12 del matí, han partit de Terrassa les al·ludides forces. Estaven in-tegrades per 12 soldats de cavalleria del Regiment número 10, els quals eren els restants del destacament de l'esmentat regiment que havia estat desplaçat a la nostra localitat i la secció de guàrdies d'assalt que simultàniament actuaven aquests dies amb la tropa.

Solament queden a la nostra ciutat els jutges militars eventuals, designats per l'autoritat militar per a instruir el sumari dels passats fets.

Els dits senyors activen amb rapidesa el mateix, el qual han de trametre a l'auditor de Guerra.

Aquest matí han prestat declaració davant els mencionats Jutges els regidors senyors Petchamé i Mateu i Jaume Comadran i Jaume Salelles tots ells detinguts dels darrers successos.No hay comentarios: