sábado, 17 de marzo de 2018

El Dia, edició dimecres 31 d’octubre de 1.934, pàg. 3


CONTINUEN ELS TREBALLS DE L’AUTORITAT MILITAR :: REGISTRES I DETENCIONS A RUBI :: ARRIBADA DELS JUTGES INSTRUCTORS EVENTUALS.

La força pública destacada a Terrassa amb motiu del passat moviment revolucionari, ha continuat practicant recerques, per el descobriment de dipòsits clandestins i amagatalls d'armes.

Ahir a la tarda, forces de l'exèrcit i d'assalt es traslladaren amb dos grans autoòmnibus a la veïna vila de Rubí, on efectuaren diversos registres domiciliaris i vàries detencions, relacionades amb els fets sediciosos d'aquella localitat.

Els detinguts foren traslladats a la nostra ciutat i han ingressat als calabossos de la Casa Consistorial.

A les onze d'aquest matí novament s’han traslladat a Rubí les forces al·ludides. Han continuat practicant registres als domicilis de coneguts elements extremistes, i d'esquerra, com també s'han verificat noves detencions.

Ahir a la tarda, arribaren a la nostra ciutat els delegats militars senyors Albert Gonzalez i Valls i Modest Palamós i Ferrer, els quals han estat designats jutges eventuals per a instruir a la nostra ciutat.

Es treballs del sumari han estat avançats amb gran rapidesa. Una volta acabat el mateix, serà enviat seguidament a l'auditor de Guerra, de la capital.

UN ACTE DE PIETAT PER A LES VICTIMES CAIGUDES.

Les dones de les Seccions Femenines de Lliga Catalana han estat sempre unides espiritualment. Davant l'hora trágica que acabem de viure, amb dolor angoixa, apleguem-nos per a complir un piadòs deure cristià pels qui han traspassat, donant compte a Déu, pels caiguts en la lluita de tots els bàndols combatents per les víctimes de Catalunya i les de la resta d'Espanya.

Perquè les nostres oracions tinguin més força, oferim una missa i comunió en un mateix dia, totes les dones de les Seccions Femenines d'arreu de Catalunya, acompanyades de llurs familiars, amb tot el fervor i sense ostentació.

Aquest dia serà demà, 1 de novembre.

La Secció Femenina de l’Associació Catalanista de Terrassa, farà celebrar aquesta missa amb ofertori, a l'Església parroquial de Sant Pere, a les nou del matí, i compta amb l'assistència de totes les seves associades.

Després, amb la consciència tranquil·la del deure complert, seguirem amb més fermesa les nostres activitats.No hay comentarios: