sábado, 4 de noviembre de 2017

El Dia, edició dimars 8 de maig de 1.934, pàg. 2

IGNASI DE SEGARRA. AL CENTRE EXCURSlONISTA

El propvinent divendres, el Centre Excursionista, celebrarà el darrer acte de l’extens cicle de çonferències i sessions setmanals que durant aquest curs ha vingut descabdellant.

Com sigui que el senyor F. Pujol i Algueró, digne orientador del nostre excursionisme, al qual estava confiada la sessió de clausura, fa unes setmanes que va tenir d'absentar-se de Catalunya per a no tornar fins d'ací dos mesos, el Consell Directiu de la nostra primera entitat excursionista ha confiat aquesta darrera sessió de curs al Director de l'Aquàrium i del Museu de Zoologia de Barcelona, senyor Ignasi de Segarra i de Castellarnau, qui vindrà a desenvolupar la interesant conferència, il·lustrada amb projeccions, «Organitzacions modemes per a la divulgació de la zoologia: Jardins zoològics i parcs naturals». La conferència del senyor Pujol, doncs, ha quedat ajornada fins al curs vinent.


No hay comentarios: