miércoles, 22 de noviembre de 2017

El Dia, edició dimecres 30 de maig de 1.934, pàg. 2

PROXIMA APARICIO DEL PORTANTVEU D'UNA ENTITAT LOCAL.

Està pròxim a aparèixer el primer número del «Butlletí de la Unió Comerçial i Industrial», portantveu mensual d'aquesta entitat local, creat pel seu actual Consell Directiu.

Serà repartit gratuitamient entre els seus socis, la xifra dels quals passa del miler, i enviat a totes les entitats similars, centres i organismes de caràcter econòmic, mercantil i industrial.

La finalitat essencial del portantveu de l’Unió Comercial i Industrial, serà la defensa dels interessos morals i materials de la seva classe, alhora que constituirà un vincle de relació entre l'estament comercial i industrial aplegat en el dit organisme.


No hay comentarios: