viernes, 17 de noviembre de 2017

El Dia, edició divendres 25 de maig de 1.934, pàg. 2

La vaga de contramestres

Hom espera que avui s'hauran reunit a la Conselleria del Treball de la Generalitat, els representants de la Federació de Fabricants de Filats i Teixits de Catalunya i els dels contramestres d’ «El Ràdium».

El conflicte va seguint en estat estacionari. A la nostra ciutat, no augmenta la xifra d'obrers en atur forçós a conseqüència de la vaga, degut a que el nombre de teixidors que diàriament es veuen obligats a abandonar el treball per manca de tela, és compensat pel els mateixos teixidors que es reintegren a la fàbrica prestant-se voluntariament a cooperar a Ies tasques de col·locació de plegadors als telers. De persistir els obrers en aquesta actitud, els efectes de la vaga de contramestres es farien a penes perceptibles pel que es fereix a la paralització del ram tèxtil que hom temia,


No hay comentarios: