miércoles, 29 de noviembre de 2017

El Dia, edició divendres 8 de juny de 1.934, pàg. 2

EL CURS DE LA VAGA DE CONTRAMESTRES

Ahir tingueren una entrevista amb el Conseller de Treball els representants dels contramestres, efectuant-lo més tard la representació patronal de la Federació de Fabricants de Filats i Teixits de Barcelona.

Sembla que el senyor Marti Barrera féu una suggerència a uns i altres, per tal de veure si aconsegueixen posar-se d'acord.

El Conseller manifestà que se li havia comunicat que els fabricants de Terrassa estan organitzant el treball de manera que no afecti el més mínim la marxa de llurs fàbriques la manca dels contramestres en vaga.

ASSEMBLEA GENERAL A L’ASSOCIACIO D’EMPLEATS I TECNICS

Per a aquesta nit, a les 10, hi ha convocada reunió general extraordinaria a l'Associació d'Empleats i Tècnics a l’objecte de donar compte de les noves bases de treball confeccionades, les quals hauran d'ésser sotmeses a l’aprovació patronal dintre un breu termini.


Aquestes bases son simplement de caràcter moral. 

No hay comentarios: