miércoles, 3 de mayo de 2017

La Veu de Catalunya, diumenge 9 de juliol 1933 Página 22

DEFUNCIÓ. – RESIDENCIES D’ESTIUEIG. – EL PROJECTE D’ADQUISICIÓ DE LOCAL PROPI PER AL CASINO DEL COMERÇ. – RESIDÈNCIES ESTIVALS. – EL «TIMO» DE LES MISSES.

Tingué lloc l’enterrament d’Antoni Royes i Verges, pare dels nostres Amics industrials Manuel i Antoni Royes. Fou una veritable manifestació de dol per les moltes amistats amb què compte aquesta familia.

Surten cap a la finca de Can Carbonell, entre d’altres famílies, les dels nostres compatricis, les dels nostres industrials senyors Josep i Jacint Figueras, la del regidor i també industrial, senyor Ramon Marcet i la del senyor Salvador Cots, de la casa Salvador Casacuberta.

Els socis del Casino del Comerç están convocats a una reunió general extraordinaria, que tindrà lloc avui, diumenge, per tal de tractar del projecte d’adquisició de local propi i proposició per amortitzar-lo.

Es sabut l’interès que entre els socis de la popular entitat ha desvellat aquest projecte, i això fa creure que la reunió de demà es veurà concorregudíssima.

Passen l’estiu a Tossa de Mar, la distingida senyora Caterina Gall vídua Armengol i fills.

A la finca de la seva propietat, Can Boada de Vilacaballs, passen l’estiu la familia del nostre amic Josep Donadeu.

Per Joaquim Benero i Zama ha estat denunciat al Jutjat de primera instància, que el dimecres passat, a la Rambla d’Egara, uns individus li feren un timo.


La broma li ha costat 550 pessetes.

No hay comentarios: