lunes, 13 de marzo de 2017

El Dia, edició dilluns 23 de gener de 1.933, pàg. 2

DELS DARRERS SUCCESOS.

Hem sabut que en la nit del dimarts al dimecres de la setmana en que tingué lloc el fracassat moviment extremista esclataren varis petards en algunes torres suportadores dels cables d'energia elèctrica, situades entre l'Ubach i la font de la Saiola.

Els desperfectes ocasionats foren d'alguna consideració. Actualment es treballa en llur arranjament.


HA MORT A L'HOSPITAL EL FERIT JOSEP RIBERA.

Aquesta nit passada ha mort a l'Hospital, el ferit Josep Ribera i Mercader que, com és sabut, ho fou en la nit del dia 8 pel guàrdia civil Josep Gonzalez, en repel·lir aquest l'agressió de què fou objecte.

El divendres passat li va ser practicada una difícil intervenció quirúrgica, per a efectuar l'extracció del projectil després de la qual l'estat del pacient anà empitjorant fins arribar el fatal desenllaç, ocorregut a la una de la nit darrera.

El finat tenia 27 anys d'edad


No hay comentarios: