martes, 28 de marzo de 2017

El Dia, edició dimecres 8 de març de 1.933, pàg. 2

D'INSTRUCCIÓ PUBLICA.

La Gaseta publica vàries disposicions del Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts, entre elles, una nomenant ajudant interí de l'Escola Superior de Terrassa, del grup 10, tecnologia tèxtil, al senyor Vicenç Galceràn.

També disposa la Gaseta que s'efectuïn cinc dotacions a l'Escola de Terrassa, quatre en propietat i una en caràcter interí.


A. ROVIRA I VIRGILI A TERRASSA.

Els esdeveniments polítics de la nostra terra, la concessió del vot a la dona, la revisió profunda de valors ideològics, han desvetllat l'interès general pels idearis polítics que agiten la humanitat del nostre segle. Responent a aquest interès, la Delegació de Palestra de Terrassa, ha organitzat el curset de «Idearis polítics actuals», a càrrec de l'eminent ideòleg A. Rovira i Virgili.

Per inscriures a aquest curset, dirigiu-se al local dels «Amics de les Arts», de 7 a 8 del vespre, tots els dies feiners. Preu d'inscripció: Pels socis de «Palestra» o d'«Amics de les Arts», 5 ptes, i per a no socis de cap d'aquestes entitats, 10 pessetes.

En una altra edició donarem als nostres lectors el programa de les lliçons d'aquest curset, i altres detalls.


No hay comentarios: