sábado, 25 de marzo de 2017

El Dia, edició dissabte 25 de febrer de 1.933, pàg. 2

S'HA TROBAT UNA ALTRA BOMBA.


Uns nens que jugaven ahir a la tarda en el barranc que hi ha junt al carrer de Salmeron, trobaren, abandonada en aquell lloc, una bomba de regulars dimensions, carregada i amb metxa. Havent estat assabentats de la troballa uns estudiants, un d'aquests, Francesc Barea, recollí l'artefacte i en féu lliurament al Comandant de la Guàrdia Civil, el qual en trameté la corresponent notificació al Jutjat.

No hay comentarios: