lunes, 27 de marzo de 2017

Flama. Núm. 65 (3 març 1933), pàg. 6

GRUP "ANCORA"

Havem rebut el segon nombre de l'interessant Butlletí que aquest grup ve publicant amb molt d'encert. Heus aquí el sumari:

"Unes paraules autoritzades", on es comenta la indigna campanya feta darrerament per elements sectaris contra el senyor Bisbe, Dr. Irurita, i es fa adhesió sincera a les paraules del nostre Prelat com a bons fills de l'Església.

"Notes oficials del Grup".

"De casa nostra". En aquesta secció hi ha un comentani sobre la manera com fan els cercles d'estudis sota la direcció del revérend Dr. Soler de Moren Han fixat l'atenció sobre els problemes socials basant-se sobre la magna encíclica "Rerum Novarum".

"Erudició Literaria i Científica". Hi ha un ben documentat estudi, signat per en Boix i Selva, sobre les Esglésies romàniques de Terrassa.

"História de Catalunya". Inicia una serie de biografies d'homes illustres de la nostra terra, amb en Ramon Mutaner. Signa Albert Dasca de Moragas.

"Secció Esportiva". Excursions a Terrassa i a Sant Llorenç del Munt.

"Humorisme".

Bella mostra de l'activitat del grup.


No hay comentarios: