martes, 21 de marzo de 2017

El Dia, edició dissabte 11 de febrer de 1.933, pàg. 3

AHIR, CAP AL TARD, LA GUARDIA CIVIL PRENGUE PRECAUCIONS.

Sembla que la Guàrdia Civil tingué noticia ahir que determinats elements extremistes intentaven manifestar-se cap a quarts de set de la tarda pels carrers de la nostra ciutat.

Per tal d'impedir qualsevol possible aldarull, foren destacades algunes parelles de la benemèrita que exerciren estreta vigilància, principalment a la Plaça de la República on habitualment concorren alguns d'aquells elements.

No ocorregué, però, res d'anormal.

LA CAUSA PELS SUCCESSOS DE TERRASSA.

Per al seu estudi i qualificació, ha estat passada als defensors, la causa instruïda pels successos desenrollats a la nostra ciutat l'any passat, que instruí el comandant Bibià López de Carrión.

Figuren en ella 38 processats.


No hay comentarios: