miércoles, 29 de marzo de 2017

Flama. Núm. 66 (10 març 1933), pàg. 6

Agrupació excursionista

El passat diumenge un gran nombre de Fejocistes de la Secció Excursionista del Grup Central (núm. 47), efectuaren una excursió a Sant Llorenc, de Munt, pujant per Terrassa i devallant per Sabadell. Encara que el dia no vol gué acompanyar-hi, quedaren molt satisfets de la sempre interessant excursió.

Grup núm. 32. — Excursió a Sant Llorenc de Munt per Terrassa. Lloc de reunió, a tres quarts de sis a l'estació deis F. C. Catalans. Pressupost, 3'25 ptes.


No hay comentarios: