viernes, 24 de marzo de 2017

L'Acció, edició divendres 24 de febrer de 1.933, pàg 3

ESTAFA

Ha estat denunciat al Jutjat d'Instrucció, per En Pascual Barbero Paguero, propietari d'una casa de mobles situada al carrer d'Arquimedes, 77, que Teresa Garcia Hernández (à) «Dora» li estafà uns mobles valorats en 1.287 pessetes.

L'estafa s'ha portat a terme, de la següent manera, per cert molt senzilla.

Un cop els mobles en el seu poder, la Teresa desaperagué d'aquesta ciutat, i el venedor en anar a cobrar, trobà la casa dèsocupada.DETENCIO D'UN COMUNISTA

Segons ens diu persona de molta honorabilitat, durant la passada nit, ha ingressat al dipòsit municipal, un individu, conegut com acèrrim comunista.

No donem a conèixer als nostres Iectors el nom del detingut, per no haver-nos estat facilitada la present nota oficialment.


No hay comentarios: