lunes, 20 de marzo de 2017

El Dia, edició dimars 7 de febrer de 1.933, pàg. 2

EL CASTELL D'EGARA.

Llegim que es fan gestions per tal que l'antic Castell del carrer de Salmerón, que està amenaçant enrunar-se i el qual ha estat obligat a ésser desallotjat, sigui cedit per al seu propietari a la Junta de Museus, perquè aquesta faci els treballs d'apuntalament i conservació d'aquesta, antiga edificació.

Sembla que el propietari del Castell s'ha mostrat favorable a la iniciativa.


No hay comentarios: