jueves, 30 de marzo de 2017

L'Acció, edició divendres 17 de març de 1.933, pàg 3

ELS PREAMBULS D'UN CONFLICTE

Com ja saben els nostres lectors, I'«Instituto Industrial» i l'«Associació d'Empleats i Tècnics», tenen plantejat entre ambdós el problema de la manca de feina.

L'«Associació d'EmpIeats i Tècnics» va celebrar la passada setmana una Assemblea, en la que es prengué l'acord de manteniri davant la patronal l'actitud «què els empleats i tècnics no podien ésser acomiadats per manca de treball, ni podien repartir-se la feina, o sigui, tal com s'havia fet fins ara».

La patronal, per contestar aquestes disposicions, ha celebrat també unes Assemblees i ha près un acord que resulta de completa disconformitat amb el dels empleats i tècnics.

La patronal demana la llibertat per acomiadar i fer diferèncìes jeràrquiques entre els empleats i tècnics, i acaba demanant concòrdia.

Primer llençant uns homes al carrer de cara a la misèria i després demanant bones relacions de concordia.

Hi haurà conflicte?

L'actitut intransigent de la patronal, fa preveure que si.


No hay comentarios: