domingo, 26 de marzo de 2017

El Dia, edició dilluns 27 de febrer de 1.933, pàg. 2

NORMALITAT.

Segueix essent absoluta la normalitat a Terrassa.

Els guàrdies d'assalt que arribaren dissabte a la nostra ciutat, exerciren cap al tard una estreta vigilància on els mercats on s'havia intentat sembrar un estat d'alarma que, per honor del civisme demostrat pels terrassencs, hem de dir que no trobà ressó de cap mena.

Els esmentats guàrdies no hagueren d'intervenir per cap concepte en el manteniment de l' ordre i en vista que havia esdevingut innecessària llur presència a la nostra ciutat, regressaren a Barcelona cap a les tres de la matinada del diumenge.


TINDREM GUÀRDIES D'ASSALT A TERRASSA?

 Se'ns diu que és probable que dintre de poc sigui enviada a la nostra ciutat una secció de guàrdies d'assalt per a restar-hi amb caràcter definitiu.


MOSTRES DE LLET ANALITZADES.

El Laboratori municipal ha qualificat de composició normal, després d'haver estat convenientment analitzades, les mostres de la llet que expenen els establiments dels senyors Jaume Ballarà, Salvador Casas i Josep Gil.


No hay comentarios: