jueves, 30 de marzo de 2017

El Dia, edició dimars 21 de març de 1.933, pàg. 2

BARALLA DE DONES.

Ahir a la tarda es barallaren dues dones a l'hora de sortida dels treballadors de les fàbriques, promovent un escàndol més que regular.

Una d'elles, Maria Ruiz i Abad, de 33 anys, casada, amb domicili al carrer de Ramon Llull, 38, tingué d'ésser auxiliada al Dispensari, de contusions i erosions a la cara, nas i genoll esquerre. El fet ocorré al carrer de la Rasa.


CARICIES MATRIMONIALS.

A les dues d'aquesta tarda ha estat assistida en el Dispensari mèdic, pel Dr. Duran, Josepa Casellas i Tarrés, de 30 anys d'edat, casada, que viu al carrer de Salvador Seguí, núm. 51, la qual havia rebut una regular pallissa del seu marit del que viu separada.

Li foren apreciades diverses escoriacions i contusions en la regió anterior de l'avant-braç dret, d'escassa importància.


No hay comentarios: