viernes, 31 de marzo de 2017

El Dia, edició dilluns 27 de març de 1.933, pàg. 2

ROBATORI A UNA BOTIGA.

Durant la nit passada, els lladres han odert un aparador de la sucursal que els magatzems «El Blau» tenen a la Rambla d'Egara, emportant-se'n 8 talles de vestit de cotó i 4 d'estam, valorat tot junt en unes 400 pessetes.

Els cartrons on anaven enrotlIats els gèneres robats, s'han trobat aquest matí abandonats al darrera de la porta de la casa número 9 del carrer de Jodis.

La policia ha començat les seves perquisicions per al descobriment dels, autors del robatori.


EL MÍTING DELS LLOGATERS.


Ahir al matí, l'Associació de Llogaters celebrà l'anunciat míting al Teatre Alegria. El local presentava un bon aspecte.

Feren ús de la paraula els oradors senyors Conrad Pérez Aznar, director gerent de l'Associació de Llogaters de Barcelona; Epifani Mª Climent, advocat assessor, de la mateixa; Anselm Toyà, Secretari; de l'Associació de Badalona; Díaz Vizcayno, de la de Lleida; Andreu Pujol, president de l'Associació de Terrassa i Josep Casals, vice-secretari de la mateixa.

Tots els oradors defensaren enèrgicament tot quant fa referència a inquilinat, especialment perquè el Govern faci que el Decret de lloguers sigui favorable als inquilins.

El públic sortí convençut que cal ingressar a l'Associació per a contrarestar la campanya portada a cap per les Cambres de la Propietat d'arreu d'Espanya.

Finalitzà l'acte amb el major entusiasme.


No hay comentarios: