miércoles, 22 de marzo de 2017

El Dia, edició dimars 14 de febrer de 1.933, pàg. 2

L'ALCALDE DENUNCIA AL JUTJAT LA CLERECIA DE LA PARROQUIA DEL SANT ESPERIT.

Ens assabentem que l'Alcaldia ha passat una denuncia al Jutjat contra la clerecia de la parròquia del Sant Esperit per no haver obeït segons expressa la referida denúncia, ordres del senyor Alcalde que determinaven la prohibició de la manifestació religiosa a l'enterrament de la senyora Custòdia Aguilar i Marcobal (e. p. r.).


No hay comentarios: