lunes, 27 de marzo de 2017

L'Acció, edició dissabte 4 de març de 1.933, pàg 2

BESTIAR SACRIFICAT

Nota del bestiar sacrificat a l'Escorxador public durant el mes de febrer últim :

Bestiar llaner, 3.305 número de caps, amb un pes de 41.228 quilos.

Bestiar cabrum, 723, amb un pes de 2.494. quilos.

Bestiar bovi, 131, amb un pes de 22.161 quilos.

Porcs, 591 caps, amb un pes de 54.618 quilos.
 
Totals, 4.750 caps amb un pes de 120.501 quilos.


No hay comentarios: