lunes, 21 de mayo de 2018

El Dia, Edició divendres 8 de febrer de 1.935, pàg. 2


EL DESCARRILAMENT D’AHIR

L’accident ferroviari d’ahir a la linia del Nord, succeí en el quilòmetre 329, sota mateix de la casa de camp de Can Mitjans, com dèiem en l'edició anterior. D'haver, ocorregut el descarrilament) 50 metres abans del lloc on es registrà, hauria revestit molta més gravetat puix la majoria de vagons del tren s’haurien precipitat al fons d’un barranc de 15 metres d'alçària.

Seguidament de coneguda la catàstrofe del tren de çàrrega descendent, número 1.207, conduït por Joan Santiveri de 45 anys d’edat, sortí acte seguit de l'estació del Nord d'aquesta ciutat, una vagoneta de socorsos amb material sanitari, la.qual es veié eficaçment ajudada per la Brigada de Ia Creu Roja local que es personà també amb rapidesa al lloc del sinistre, amb l’ambulància i material d'assistència, a les ordres del seu cap senyor Salvador.

Aquesta vagoneta fou la que conduí els ferits a l’estació local, on fores assistits de prímera íntenció pels diversos doctors que s’hi trobaven, abans del seu trasllat a Barcelona

A més deIs ferits que esmentàrem ahir, sofrí lesions de pronòstic_reservat el conductor del comboi Joan Santiveri. En total, doncs, el nombre de víctimes fou el de nou ferits, algun de lleu, pronòstic reservat la majoria i un de greu, a més del jove que resultà mort.

En trencar-se l’eix de la roda, que es creu motivà el descarrilament arrencà nombroses travesses, cosa que originà que els vagons es precipitessin els uns damunt els altres, en nombre de dotze que quedaren completament destroçats.

El jove que viatjava d'amagat en el tren i que trobà la mort sota un vagó convertit en un munt .de ferros, fustes i càrrega, vestía modestament i portava  espardenyes blanques, completament noves.

A més de les forces de la guàrdia civil i municipal que es personaren en aquell lloc hi comparegué el Jutjat d'Instrucció de Viladecavalls i Terrassa, tros en què està interceptat el trànsit ferroviari. Es possible que el mati de demà la via quedi neta de tot obstacle i la circulació de trens s'efectui normalment.

No hay comentarios: