miércoles, 2 de mayo de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 18 de gener de 1.935, pàg. 8


Des de la presó on es troba detingut i custodiat pels mossos d’esquadra, ha estat traslladat a l’Ajuntament per a comparèixer davant de l’autoritat militar, Amadeu Sastre, cafeter de la Casa del Poble, el qual després de declarar, na estat confrontat amb uns testimonis.

Poc després d’efectuada aquesta diligència, Sastre ha passat novament a la presó.

En el pla d’estudis confeccionat pel Conservatori de Música de la nostra ciutat per al present curs 1.934-35, anuncià la celebració d’uns cursets sobre Pedagogia, Art i Història.

Les gestions portades a cap pels dirigents del Observatori han donat un excel·lent resultat, car s’han fet càrrec d’aquests cursets els senyors següents: Dr. Bartomeu Oliver, pel de Pedagogia, Josep Parunella, pel d’Història i Adrià Gual pel d’Art.

Abans d’ahir es declarà un incendi a la bòvila Tort. El personal del cos de bombers, després de molt treball, aconseguí dominar el foc.

El voraç element destruí algunes dependències de la bòvila al·ludida, i les pèrdues són considerables.

Hom ignora les causes que pogueren motivar l’incendi.

L’edifici estava assegurat a la companyia d’assegurances «La Paternal».

En la conferència de demà, dissabte, del curs radiat de Puericultura, el doctor Paulis tractarà el següent tema d’interès general: «Vacunació dels infants contra la verola i la diftèria». Després de la lliçó, es radiarà per l’estació de Ràdio Terrassa una nota dietètica, especialment redactada per aquest curs, per l’eminent doctor Hotz, professor de la Clínica Pediàtrica de la Universitat de Zuric, la qual duu per títol: «El sucre en l’alimentació dels nadons».

El Grup Benèfic de Sant Antón Abad, ha celebrat la diada del seu patró amb festes religioses i civils, les quals han revestit una solemnitat no vista d’ençà d’alguns anys.


No hay comentarios: