jueves, 2 de marzo de 2017

El Dia, edició divendres 13 de gener de 1.933, pàg. 3

EL CONFLICTE METALURGIC :: ENTREVISTA DELS PATRONS AMB EL GOVERNADOR.

Tal com dèiem en la nostra darrera edició, ahir a darrera hora de la tarda celebraren una entrevista amb el governador civil, una co missió de patrons del ram metal·lúrgic d'aquesta ciutat, per tal de, cercar una solució al conflicte plantejat pels obrers del ram esmentat a conseqüència de la vaga de la «Foneria del  Nord».

Segons referències que en tenim, és molt probable que avui o demà quedi definitivament resolta la qüestió i que el dilluns reprenguin aquells obrers el treball.


EN EL RAM DE LA CONSTRUCCIÓ, ES TREBRALLA NORMALMENT.

Malgrat l'haver finit el termini que havia fixat el Sindicat del ram de la construcció per a la dedaració de vaga, els obrers pertanyents al mateix continuen treballant amb tota normalitat.LA VAGA DE LA FABRICA OLIVERAS I FITO.

A darrera hora d'aquesta tarda, segurament s'haurà celebrat una reunió entre la representació patronal i els obrers de la fàbrica de gèneres de punt dels senyors Oliveras i Fitó.

Es molt possible que d'aquesta entrevista en surti una solució al conflicte que motivà l'anada a la vaga dels treballadors de la referida casa.No hay comentarios: