lunes, 2 de octubre de 2017

El Dia, edició dilluns 12 de març de 1.934, pàg. 2

NOTICIA SOBRE UN INTENT DE DESCARRILAMENT, DE LA QUAL SE'NS DEMANA EL DESMENTIMENT.

El Full Oficial d'avui, publica la noticia següent:

«El tren de la línia dels Ferrocarrils de Catalunya que té la seva arribada a Terrassa a les vuit de la nit, ha hagut d'aturar-se a les immediacions d'aquesta localitat, per tal que poguessin ésser retirats de la via unes grans pedres que havien estat posades per una mà criminal, amb el sinistre propòsit de fer descarrilar el comboi.


El cap de l’estació dels Ferrocarrils de Catalunya d'aquesta ciutat, ens diu que la transcrita notícia del Full Oficial no és certa. Ha afegit que el que hi hagué fou que alguns viatgers del tren que arribà a dos quarts de sis de la tarda, li denunciaren que en el trajecte de Les Fonts a Terrassa, hi havia damunt la via unes pedres, i que ell avisà immediatament la parella de la guàrdia civil que fa el servei d'aquella línia, la qual féu el recorregut de Terrassa a Les Fonts, sense que veiessin enlloc pedres col·locades damunt la via.

No hay comentarios: