miércoles, 11 de octubre de 2017

El Dia, edició dimars 20 de març de 1.934, pàg. 2

ANIT QUEDA SOLUCIONAT EL CONFLICTE DE LLUM I FORÇA

A dos quarts d'una de la nit acabà la reunió que sota la presidència del conseller del Treball senyor Barrera es celebrà en una de les dependències del Departament de Treball i Obres Públiques, amb assistència dels representants de les empreses i del Front Unic de Llum i Força.

A la dita hora comunicà el conseller d'Economia, que el conflicte s'havia resolt i que sols mancava la firma de les bases.

El senyor Barrera digué que mancava articular les bases i procedir a la firma per part de les dues representacions litigants i del conseller. Afegí que la solució havia estat un èxit, al que havien contribuït, digué, els representants dels obrers i empleats amb llur actitut de transigència i amb el fervent desig d'arribar a una solució harmònica del greu conflicte.

Un dels representants obrers digué que el Comité de Relacions Sindical Regional de Llum i Força tenia la satisfacció d'haver guanyat el plet sense la intervenció de la F. A. I. i la C. N. T., i encara malgrat de la oposició que han realitzat alguns elements pertanyents a les dites fraccions obreres. Per altra part —ha afegit—han demostrat els indicats elements que nosaltres sabem portar la lluita pel terreny convenient.

CONVOCATORIA DE LES ASSEMBLEES DELS VAGUISTES

La U. G. T. convoca a una assemblea als seus asociats i no associats que hagin secundat la vaga que tindrà lloc aquesta tarda, a les tres a la Casa de Poble amb objecte de donar-els-hi compte del resultat de les negociacions que el Front Unic de Llum i Força ha vingut realitzant.

El Sindicat General de Tècnics de Catalunya, Secció d'Aigua. Gas i Electricitat. celebrarà una assemblea aquesta tarda, a les tres, amb el mateix objecte.

També aquesta tarda tindran lloc assemblees en vàries ciutats catalanes.

Els acords, segons les impressions adquirides, seran favorables a la solució.

LA VAGA DELS FEROCARRILS DE CATALUNYA

Es troba a Barcelona el comissari, dels Carrils del Nord d'Espanya, que ve a parlamentar amb els obrers i empresa dels Ferrocarrils de Catalunya, per tal de veure si els troba una solució en llur conflicte.


Té interès, l'esmentat comissari, de reunir, aquesta tarda mateix, tots els obrers, per tal de cercar la dita solució.

No hay comentarios: