jueves, 12 de octubre de 2017

El Dia, edició divendres 23 de març de 1.934, pàg. 2

NOMENAMENTS.

Per a formar part de la Comissió d'evaluació d'utilitats en, el repartiment general del corrent any, a Matadepera, han estat designats els senyors Antoni Barata i Rocafort, Joan Pi i Riera, Ramon Gutés i Genescà, Joan Altimira i Soler, Josep Arnau i Genescà, Josep Valls i Grau i Josep Escayol i Armengol.

L'ACABAMENT DE LA VAGA DELS F. C. DE CATALUNYA.

Tal com diguérem en la nostra anterior edició, ahir a la tarda es reprengué el servei de trens a la línia dels F. C. de Catalunya, a conseqüència d’haver-se resolt satisfactòriament el conflicte que motivà la seva paralització en la nit del dissabte al diumenge passats.

A les 5 de la tarda, féu la seva arribada a Terrassa el primer comboi de viatgers i successivament s'ha anat prestant el servei amb tota regularitat.

Com és natural, els primers trens que circulareu, ho feien amb escassa afluència de viatgers, ja que era ignorada encara per moltes persones la solución de la vaga.


No hay comentarios: