viernes, 27 de octubre de 2017

El Dia, edició divendres 27 d’abril de 1.934, pàg. 2

CINEMA AL GRUP EXCURSIONISTA LA MOLA.

Demà, dissabte, a les 10 de la vetlla, tindrà lloc una interessant sessió de cinema al Grup Excursionista La Mola, projectant-se els següents fiIms: «Els Alps», i la magnífica pel·lícula «Exploració polar», documental. Clourà el programa una cinta còmica.

PROXIM JUDICI ORAL PER ESTAFA.

A la secció quarta de l'Audiència de Barcelona, el proper dia 11 de maig es celebrarà el judici oral per estafa contra Josep Tello i Sans, acusat de desfalc de 3.800 pessetes al Casino del Comerç d'aquesta ciutat.

L'HORARI D'ESTIU ALS MERCATS.

Es posa en coneixement del públic que, en compliment d'acord consistorial, de data 1.er de desembre de 1932, durant els mesos de maig, juny, juliol, agost i setembre, l'hora de venda els dissabtes en els mercats i sucursal, sera com segueix:

Matí, de les 5 a les 12 hores.


Tarda, de les 17 a Ies 22.

No hay comentarios: