viernes, 13 de octubre de 2017

El Dia, edició dissabte 24 de març de 1.934, pàg. 2

UN BELL GEST.

Els encarregats i treballadores de la casa Pont, Aurell i Armengol, seguint llur costum lloable i tantes vegades prodigat, costejaran demà, amb motiu d'ésser Diumenge de Rams, un dinar i un berenar extraordinaris als asilats de l'Hospital i Casa de Caritat de Sant Llàtzer

LA GENT QUE ES BARALLA.

A les 7 del vespre d'ahir, la guàrdia municipal conduí a la Comandància Francesc Díaz i Garcia, de 24 anys, casat, que viu al carrer de l'Agricultura, 8; Adriana Díaz i Fernández, de 30 anys, habitant a la Carretera de Martorell, 164, i Elena Alvarez i Fernández, de 45 anys, casada i amb domicili al número 156 de la mateixa Carretera, els quals promogueren un fort escàndol a la barriada on habiten, barallant-se i donant un llastimós espectacle en ple carrer.

Tots tres han estat denunciats al Jutge Municipal.

CARAMELLES.

Algunes entitats corals de la nostra ciutat estan donant els darrers assaigs per a les típiques caramelles de Pasqua, que tots els anys obtenen un falaguer èxit popular.

Sortiran a cantar-les, l'Escola Choral, Joventut Terrassenca, La Paloma, L'Harmonia, L'Aliança i un grup denominat Amants del Cant.

LA FESTA D'HOMENATGE A LA VELLESA.

A la Casa Consistorial es celebrà anit l'anunciada reunió d'entitats econòmiques, culturals, recreatives, etc, de la nostra ciutat, per a tractar de la Festa d'Homenatge a la Vellesa, que s'escau el dilluns de Pasqua.

Assistiren a la dita reunió bon nombre de representacions i es tractà, en principi, del programa d'actes a organitzar amb motiu de la referida Diada.


No hay comentarios: