lunes, 4 de diciembre de 2017

El Dia, edició dissabte 16 de juny de 1.934, pàg. 2

FARMÀCIES.

Les de torn per a demà, diumenge, son les dels senyors Coll de la Plaça de la República, i Vallés del carrer de Sant Llorenç,

LES BARBERIES I PERRUQUERIES HAURAN DE COMPLIR L’HORARI.

A partir del dia d’avui els inspectors del Jurat Mixt del ram de Barbers, Perruquers, Perruqueres, d'aquesta ciutat vetllaran pel compliment estricte de les bases de treball i horari. Els infractors seran denunciats i se'ls aplicaran les sancions que procedeixi.

Cal fer avinent també, que per al millor compliment de les bases l’horari de treball, sols podrà restar dins de l’establiment el public que estigui servints-se al momento de tocar l’hora de finir la jornada. 

ESTANCS

Demà estaran de torn els estancs establerts als carrers següents:

Nord, Plaça de la República, Fontvella, Creu Gran, Sant Francesc i Rambla d'Egara.


No hay comentarios: