domingo, 10 de diciembre de 2017

Flama. Núm. 128 (22 juny 1934) pàg. 6

TERRASSA

Grup "Avant", núm. 129

Els cercles d'estudis es celebren setmanalment, assistint-hi uns 30 o 35 fejocistes, i alguna vegada han arribat a 40. Es celebrà la festa de la benedicció de la bandera amb el següent programa: Al mati Misa cantada per la "Schola Cantorum” i tots els fejocistes. Acabada la Missa, es procedí a beneir la bandera, apadrinada pel senyor Miguel Marcet i la senyora Matan. A les onze, partit d'hockey. A la tarda, la Joventut Moral Barcelonina representà amb molt d'encert el drama "Les calces de vellut" la comédia "La cua del diable". Al mig de les dues obres, parlaren els senyors Xavier Marcet i Ruiz Hebrard.

La Secció de Minyons de Muntanya ha efectuat diverses excursions.

La secció d'Esports actua força. L'equip d'Hockey porta la davantera d'un campionat local. S'ha adquirit una taula de ping-pong. També estan en preparació els equipa de futbol i basket.


No hay comentarios: