jueves, 27 de abril de 2017

El Dia, edició dilluns 19 de juny de 1.933, pàg. 2

GREMI DE PATRONS FLEQUERS

Des d'avui, dilluns, la Nota de preus de venda de pa, s'ha de regir baix la següent escala;

Pa de 1/2 quilo. 0'40 ptes.
Pa de 1 quilo, 0'75 ptes.
Pa de 2 quilos, 1'40 ptes.
Pa de 3 quilos (família), 2'05 ptes.

Ço que posem en coneixement vostre, pels efectes corresponents.

Terrassa 17 juny de 1933.

LA JUNTA


DOS ROBATORIS

Ahir es varen cometre a la nostra ciutat dos robatoris, aproximadament a la mateixa hora, de 8 a 9 del vespre.

En un d'ells, que fou perpetrat en el domicili del senyor Joaquim Costa i Cadevall, al carrer d'Ireneu, núm 2, els lladres se n'emportaren diverses joies, el valor de les quals no es de gaire importància.

L'altra víctima d'aquesta visita desagradable va ésser la família del senyor Jaume Parera i Puigmartí, que viu al carrer del Nord, 17, i, que en regressar al seu domicili es trobà amb les portes de la casa violentades, notant la desaparició d'algunes joies i objectes i de 60 pessetes en metàl·lic que guardava en el calaix d'un moble.

La policia té sospites que els autors d'aquests dos robatoris són individus forasters, per qual motiu ha iniciat les seves diligències en contacte amb la Brigada d'investigació criminal de Barcelona.


No hay comentarios: