lunes, 17 de abril de 2017

El Dia, edició divendres 12 de maig de 1.933, pàg. 2

LA CONTRIBUCIÓ.

Les contribucions corresponents al segon trimestre d'enguany, es cobren tots els dies a l'oficina recaptadora del carrer de Puignovell, num. 13, fins el dia 31 d'aquest mes. En aquest trimestre es cobren els rebuts anyals de Rústica i Urbana i el segon semestre dels mateixos rebuts.


FOC

A un quart de nou del vespre d'ahir es declarà un incendi en el magatzem de forratges que el comerciant senyor Bartomeu Pi i Bonhora posseeix al carrer de Sant Valentí, núm. 71.

Hi acudí tot seguit l'auto-bomba del servei d'incendis i el foc fou sufocat als pocs instants.

Les pèrdues materials són d'escassa importància. No obstant, morí asfixiat un cavall que hi havia a l'estable.

S'ignoren fins ara les causes que provocaren el foc.


No hay comentarios: