martes, 18 de abril de 2017

L'AUTONOMISTA, 16 de maig 1933 Página 2

EL IX CONGRES DE LA PREMSA

Entre els elemente interessats ha despertat forca entusiasme la cetebració del IX Congrés de la Federació de la Premsa Catalano-Balear, que ha de tenir lloc a Reus els dies; 3, 4 i 5 del proper mes de juny.

La Federació de la Premsa Catalana Balear está integrada per les divuit següents entitats:

Associació de la Premsa de Barcelona ; Associació Catalana de Periodistes, de Barcelona; Associació de la Premsa diaria de Barcelona; Associació de Periodistes técnics, de Barcelona; Associació .de la Premsa de Girona; Associació de la Premsa de Granollers; Associació de la Premsa d'Igualada; Associació de la Premsa de Lleida; Associació de la Premsa de Manresa; Asisociació de la Premisa de Mataró; Associació de la Premsa de Reus; Associació de la Premsa ds Sabadell; Associació de la Premsa de Tarragona; Associació de la Premsa de Terrassa; Associació de la Premsa de Tortosa i Associació de la Premsa de Vic.

Assistiran al IX Congrés de la Prensa dos delegats per cada. Associació, a mes dels que composen el Comité directiu de la Federació, o sigui un altre membre per cada entitat, formant un total de cinquanta quatre congressistes amb representació col·lectiva, i, per tant, amb dret a concórrer a tots els actes d'obsequi organitzats a llur honor, i a més, hi podran concórrer tots els periodistes que voluntáriament ho desitgin mentre pertanyin a una de les entitats federades, que préviamenfc s'hi hagin inscrit i mitjançant el pagament del forfait establert a l'efecte amb les concessions i rebaixes de costum.

De les persones i entitats, a les testat en forma força falaguera, el senyor marqués de Marianao, que ha concedit una subvenció de cinc centes pessetes i ha promés obsequiar els congressistes amb un lonx amb motiu de la visita col·lectiva al Parc Samà, així com el Foment Industrial i Mercantil i el Banc de Reus, concedint subvencions en metàl.lic.

Com a delegats de l'Associació de la Premsa de Girona hi assistiran els companys Aragó i Vinardell.


No hay comentarios: