viernes, 14 de abril de 2017

El Dia, edició dilluns 8 de maig de 1.933, pàg. 2

D'INTERES PER ALS INDUSTRIALS.

La casa "Gallart i Gonfaus" posà en coneixement de tots els seus clients i de tots els industrials de Terrassa, l'haver-se dotat d'un aparell de soldadura elèctrica, transportable, per a efectuar tota classe de reparacions en peces delicades com siguin: cigonyes, arbres d'acer; arbres de pica, blocs de cotxes automòbils, i tota classe de peces que facin contraccions, tant d'acer, com de ferros verges i colats, els quals treballs, per delicats que siguin, queden excel·Ientment bé.

En assabentar la casa "Gallart i Gonfaus" aquesta important millora, recomana a fets els industrials en general, facin algún encàrrec, i es convenceran dels resultats avantatjosos de la mateixa

"GALLART I GONFAUS", Carrer Pare Llauradó, núm. 82.


REBAÍXA DE QUOTA D'ENTRADA AL CASINO DEL COMERÇ.

La Directiva del Casino del Comerç ha acordat que des del dia 15 del corrent mes fins el 15 de juny, regeixi el preu de 25 pessetes, en lloc de l'ordinari de 50 per a l'ingrés de socis a l'entitat, en concepte de quota d'entrada.


LA FESTA DE SANT ISIDRE

La Junta de la Germandat de Sant Isidre d'aquesta ciutat, celebrarà solemnement la festa del seu Sant Patró.

Ultra l'ofici religiós i per tal de fer la festa més popular, hi haurà ballades de sardanes al Passeig ademés d'altres actes de costum.

Enguany s'ha donat a aquesta festa el caràcter de benèfic i és d'esperar que tots els actes del programa es veuran força concorreguts.LA CAUSA PELS FETS DE L'ASSALT A L'AJUNTAMENT.

Avui han continuat les proves del plenari de la causa pels fets de l'assalt a l'Ajuntament, el sumari de la qual instrueix el Comandant Jutje d'aquesta divisió, senyor Bibiano.

A instància del lletrat defensor senyor Sierra Valverde, aquest matí han prestat declaració onze testimonis, entre ells l'ex-alcalde senyor Estrenjer i el regidor senyor Casas.

Oficialment ens ha estat desmentit el rumor que avui tornava a circular amb insistència de què havien arribat a la nostra ciutat alguns dels detinguts que es troben a la Presó cel·lular de la capital.

Demà, a dos quarts de 10 del matí, prosseguiran les proves del plenari amb les declaracions d'altres tretze testimonis.


No hay comentarios: