martes, 25 de abril de 2017

El Dia, edició divendres 9 de juny de 1.933, pàg. 2

RECOMPENSA A UN GUARDIA CIVIL.

Per la Comandància de Barcelona de la Guàrdia Civil, ha estat ascendit a caporal, el guàrdia del dit Cos Josep Gonzalez i Aguilar, en recompensa per la seva intervenció en repel·lir una agressió de què fou objecte per part d'uns trenta homes proveïts d'armes de foc, els quals l'intimidaren a què posés les mans en l'aire i, lluny d'obeir-los, els féu front, fet ocorregut a la nostra ciutat el dia 8 de gener de l'any corrent.


EXPULSIÓ D'INDESITJABLES

Per la guàrdia municipal foren expulsats ahir de la nostra ciutat diversos subjectes poc recomanables.


AVARIA A LA LINIA DEL NORD.

De quarts de nou fins a les 11 d'aquest mati, ha restat interromput el servei de trens de la línia del Nord en el ramal de Barcelona a Manresa, a conseqüència de la caiguda d'un llamp prop de l'estació de Sardanyola, que ha fos un dels cables conductors del fluid elèctric.

A partir de les 11, ha quedat restablert el servei amb tota normalitat.


LA CAIGUDA D'UN LLAMP, OCASIONA L'ESGLAI DELS VIATGERS DEL TREN DELS F. C. DE CATALUNYA.

Durant el temporal d'aquesta tarda, i en el precís moment d'entrar a l'estació de Terrassa el tramvia de les quatre dels F. C. de Catalunya, ha caigut una descàrrega elèctrica en els transformadors de la mateixa estació, originant-se el natural esglai entre els viatgers que hem rebut momentàniament la forta impressió d'una descàrrega.

Les conseqüències no han passat d'una fosa de ploms de la línia del fluid, que ha estat immediatament reparada, i del consegüent ensurt dels viatgers que ja hem consignat.

El servei no s'ha interromput gens, puix el mateix tren ha sortit de Terrassa puntualment.


No hay comentarios: