viernes, 14 de abril de 2017

L'Acció, edició dilluns 8 de maig de 1.933, pàg. 2

EL CONFLICTE DE LA CASA «FONTANALS I Cª.» RESOLT

En la reunió que el passat dissabte es celebrà al local del Chor «Els Amics» entre els obrers vaguistes de la casa «Fontanals i Cª.», després de moltes discussions, s'acordà reemprendre, avui, el treball.

En aquesta reunió, la comissió de vaga digué que l'oferiment que el senyor Batlle els havia promès que faria per escrit garantint trobar una col·locació a l'obrer Puig «era mentida».

En contestació d'això s'aixecà un dels presents que digué que tenia la complerta certesa de què era veritat ço que havia promès l'Alcalde repecte a la col·locació de l'obrer Puig.

Per tal de comprovar-ho, es nomenà una comissió que anà a parlamentar amb el senyor Morera.

Avui al matí, sense que ocorregués cap incident, s'ha reprès amb tota normalitat al treball a la casa Fontanals com si no hagues succeït res de particular.

Ens alegrem de la solició del conflicte.


No hay comentarios: