sábado, 29 de abril de 2017

El Dia, edició dimars 27 de juny de 1.933, pàg. 2

DETENCIÓ DE DUES MONGES.

Per ordre expressa de l'Alcalde, senyor Morera, una parella de municipals detingué en la via pública i conduí a la Comandància municipal a dues monges de "l'Asil de St Alfons per a la moralització de joves desemparades", de Barcelona, perquè, com acostumen a fer cada any, demanaven almoines en la nostra ciutat per al sosteniment d' aquell Asil.

L'Alcalde, senyor Morera, els comunicà que en compliment de les Ordenances municipals els prohibia d'una manera terminant que demanessin caritat per a aquell Asil i els autoritzà tan sols perquè recollissin les quantitats dels subscriptors amb què compta a Terrassa aqueixa benèfica institució.

Dóna la casualitat que aquest Asil, temps enrera, a instàncies de l'Alcalde, senyor Morera, amb tot i tenir les places cobertes, recollí a dues noies de vida equívoca de la nostra ciutat, les quals estan perfectament ateses sense que ni a l'Alcalde ni a l'Ajuntament de Terrassa els costi ni un cèntim la manutenció i reeducació d'aquelles noies.

L'energia desacostumada amb què l'Alcalde senyor Morera, ha exigit el compliment, en aquest cas concret, de l'article de les Ordenances municipals que prohibeix là mendicitat pública, article interpretat d'una manera rigorosament restringida com mai cap  Alcalde ho havia fet, ha impedit a les monges d'aquell Asil que, com cada any acostumaven a fer, recaptessin almoines en la nostra ciutat per al sosteniment de les joves desemparades que té recollides, entre les quals, com hem dit, precisament a instàncies de l'Alcalde, senyor Morera, s'hi troben dues noies de Terrassa.

Contrasta l'energia desplegada en aquest cas concret per l'Alcalde, senyor Morera, amb la passivitat amb què d'ordinari és tolerada la mendicitat pública en la nostra ciutat als mendicants professionals, els quals van de casa en casa, esperen els obrers a la sortida de les fàbriques els dissabtes al migdia, o bé es situen als pòrtics de les esglésies el matí de cada dia festiu.

DETENCIÓ D'UN DESERTOR.

En el moment de sortir d'una botiga del carrer de Sant Pere, fou detingut ahir a la tarda per l'Inspector de policia governativa, un individu jove que anava casa per casa demanant almoina i queixant-se de no trobar feina enlloc.

De les gestions fetes per la referida autoritat, en resultà la identificació del subjecte de referència que s'anomena Pere Cortès i Sardón, d'edat 23 anys, solter i natural de Santurce (Biscaia), reclamat per deserció pel Tinent Jutge Instructor del 1er Batalló de muntanya de guarnició a Pamplona.


El detingut ha ingressat en el Dipòsit municipal a disposició de l'autoritat reclamant.

No hay comentarios: