miércoles, 26 de abril de 2017

L'Acció, edició dijous 15 de juny de 1.933, pàg. 3

UN GRANDIOS MITING DE RABASSAIRES.

Diumenge vinent, dia 18, a dos quarts d'onze del mati, al salò d'actes de Fraternitat Republicana, s'hi celebrarà un gran miting de Rabassaires, organitzat pel seu Sindicat d'aquesta ciutat, en el que hi prendran part els següents oradors:

Ramon Mas, membre del Comitè Central de Rabassaires; Josep Calvet, president de l'Unió de Rabassaires de Catalunya; Francesc Riera, Diputat d'Esquerra Republicana i vice-President de la Comissió Agrària; Amadeu Aragay, Diputat pel Parlament Espanyol, membre de la Comissió Agrària pel Parlament Espanyol, i Secretari General de la Unió de Rabassaires de Catalunya.

Aquests oradors explicaran als assistents la importància de projecte que per a resoldre els conflictes pendents va aprovant-se al Parlament Català.


No hay comentarios: