domingo, 30 de abril de 2017

L'AUTONOMISTA, 1 de juliol 1933 Página 3

RIFA NACIONAL

Madrid, 1.

En el sorteig efectuat aquest matí, han sortit premiats els següents números:

Primer premi, de 100.000 ptes., n.º 37.886 Valencia

Segon premi, de 60.000 ptes., núm.; 38.603 Barcelona-Cartagena

Tercer premi, de 30.000 ptes., núm.: 6.795 Barcelona-TarragonaSantander

Quart premi, de 25.000 ptes., núm.: 37.539 Bilbao

Premiats amb 1.500 ptes., núms.:

5.045 Barcelona.

25.209 Barcelona.

24.873 Barcelona.

25.993 Barcelona.

37.413 Terrassa.

11.216 Valencia.

27.836 Barcelona.

2.069 Barcelona.

22.689 Barcelona.

1.967 Barcelona.

40.582 San Lúcar.

31.002 Barcelona.

18.315 Sant Feliu.

16.821 Valencia.

2.340 Barcelona


No hay comentarios: