jueves, 13 de abril de 2017

El Dia, edició divendres 5 de maig de 1.933, pàg. 2

LA CAUSA PELS FETS DE L'ASSALT A L'AJUNTAMENT :: DILIGENCIES DEL JUTJAT MILITAR

Aquest matí ha vingut a Terrassa el Comandant Jutje d'aquesta Divisió, senyor Enric Bibiano Lòpez i Carrión, acompanyat del seu secretari, per tal de procedir a l'instrucció de les diligències per a la  vista de la causa contra els encartats en el procés pels fets de l'assalt a l'Ajuntament de la nostra ciutat.

Per una mala interpretació, es deia que avui serien traslladats a Terrassa els 42 detinguts que per la causa esmentada es troben actualment reclosos a la Presó Cel·lular de Barcelona, i per tal motiu han estat nombrosos els familiars dels detinguts i bastants els curiosos que han acudit a la Casa de Ciutat i a la Presó, costant ben xic de convence'ls de que no s'havia verificat el suposat trasllat.

Precisament les diligències practicades avui pel Jutje Instructor a la nostra ciutat, afecten directament els 15 processats que es troben en llibertat provisional sota fiança de 1.500 pessetes. A aquests se'ls ha efectuat de les 10 a les 12 del matí d'avui i en una de les dependències de Ca la Ciutat, la lectura de càrrecs a presència de llurs advocats defensors, assistint-hi com a tals els lletrats senyors Carles Vilarrodona, Joaquim Juanola i J. Sierra Valverde.

Per a aquests 15 processats en llibertat provisional, el fiscal qualifica el delicte de rebeldia contra les forces militars i sol·licita igual pena que per als 42 detinguts, i sigui de pena mort a 30 anys de reckusió. Els defensors fan ressaltat l'absurditat que representa la petició fiscal basada en els mateixos càrrecs als uns que als altres processats i demanen l'aportació de noves proves. També, les defenses, sol·licitaran que sigui enviat el sumari darrerament obert amb motiu de la conducta del capità Playa que comanava la tropa, per considerar aquells lletrats que l'expressat sumari conté matèria favorable per als seus defensats.

Demà, a la mateixa hora, començaran les proves del plenari.

Per a la prova testifical hi ha citades unes 200 persones.

El judici se celebrarà en la segona quinzena del mes entrant.


Les diligències començades avui, sembla que duraran de 20 a 25 dies.

No hay comentarios: